Welkom bij Stichting Bungkulung

Stichting Bungkulung zet zich in voor de zelfredzaamheid van mensen in Nepal, met name mensen uit kwetsbare groepen. De stichting doet dit door langdurige hulp te verlenen aan kleinschalige projecten en activiteiten van Nepalezen financieel te ondersteunen; op gebied van onderwijs, gezondheidszorg, ondernemerschap en duurzame ontwikkeling. De projecten hebben een grote kans van slagen door persoonlijk contact en worden mogelijk gemaakt door (aftrekbare) giften van donateurs.

Lees verder...

CAC Nepal (specifiek kinderproject in Kathmandu)

Actief in women-empowerment, HIV-AIDS, genderidentiteit en ondersteuning van kansarme kinderen in en rond Bhaktapur en Kathmandu. Vanaf mei 2023 zorgt CAC-Nepal voor een scholingsproject samen met de Shree Judodaya Secondary School voor onze stichting in Kathmandu. Twintig kinderen worden ondersteund, inclusief ouderparticipatie, ondersteuning leerkrachten etc. Het eerste halfjaarsreport vindt u hier

Scholing in Taplejung

Wij hebben ruim twaalf jaar kinderen in Taplejung ondersteund in de scholing. Vanaf het schooljaar 2022 is de ondersteuning gestopt. De kinderen zijn verhuisd naar Jhapa en degene die de kinderen verzorgdt heeft de scholing overgenomen. In samenwerking met de Stichting Bungkulung is van 2012 tot 2017 voor vijf kinderen gezorgd, in 2017 waren het er tien, in 2018 twaalf en vanaf 2019 is voor veertien kinderen voor scholing en huisvesting gezorgd..

 

 

Pashmina sjaals

Sunny Pashmina is het bedrijf van Hissi Dongala. Zij produceert daar pasjmina sjaals, die wij verkopen. Met de verkoop financiert Hissi de scholing van haar jongste dochter Anjeela.